Ο Δημοσιογράφος Ψαράς στην Εκκλησία της Σαηεντολογίας

Έγγραφο του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων (OSA) της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας το 1995 με τις γραμμές επκοινωνίας στην Ελλάδα, καταγράφει τον Δημοσιογράφο Δημήτρη...


No More Posts