Βρετανοί κατάσκοποι εκπαιδέυουν Ουκρανούς Τρομοκράτες στην Ελλάδα.

Αυτά τα σχέδια δημιουργήθηκαν απο τον Chris Donnelly, Βρετανό στρατιωτικό πράκτορα πληροφοριών που είναι πιο γνωστός για την μυστική χρηματοδότηση...


No More Posts